sobota, 17 maja 2014

Poeci 'Topoi' w antologii poezji poświęconej św. Janowi Pawłowi II


Nakładem Polskiej Misji Katolickiej we Francji ukazał się dwujęzyczny, francusko-polski wybór wierszy pt. Ten który był trudem światła / Celui qui fut labeur de la lumière. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27 kwietnia 2014. Autorami przekładu są Krzysztof A. Jeżewski i Claude-Henry du Bord, wstęp i wybór są dziełem Wojciecha Kudyby.
W tomie znalazły się m.in. wiersze poetów 'Topoi': Wojciecha Gawłowskiego, Jarosława Jakubowskiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Kassa, Przemysława Dakowicza.
Autor wyboru zamieścił też wiersze Szymona Babuchowskiego, Mieczysława Jastruna, Czesława Miłosza, Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Cypriana Norwida, Juliusza Słowackiego, ks. Jana Sochonia, Adriany Szymańskiej, Teresy Tomsi, Zofii Zarębianki i in.