piątek, 24 listopada 2017

Jarosław Chojnacki: piosenka do wiersza Wojciecha Kassa


Ukazała się płyta Jarosława Chojnackiego Horyzont zdarzeń. Poetycką podstawę jednego z utworów stanowi wiersz Wojciecha Kassa Pieśń grobu.

Więcej informacji TUTAJ.czwartek, 19 października 2017

"Afazja polska 2" P. Dakowicza w plebiscycie Książka Historyczna Roku

Do 31 października każdy internauta może głosować raz dziennie na wybrane tytuły w dwóch kategoriach:

 1. najlepsza książka naukowa dotycząca dziejów Polski i Polaków w XX wieku;
 2. najlepsza książka popularnonaukowa dotycząca historii Polski w XX wieku.

Zakończenie głosowania: 31 października 2017 r.

Głos można oddać TUTAJ.
niedziela, 15 października 2017

Jarosław Jakubowski w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego


Jarosław Jakubowski weźmie udział w otwartym seminarium poświęconym twórczości teatralnej Władysława Terleckiego.

Więcej informacji TUTAJ."Plus-Minus": o "Kładce Krzysztofa Kuczkowskiego


[źródło: W. Kudyba, Poezja Krzysztofa Kuczkowskiego. Ocalenie jest realne, „Plus Minus (Rzeczpospolita”) 2017, nr 40 (1284), sobota-niedziela 7–8 październik 2017, s. 38–39]

poniedziałek, 2 października 2017

Nowa wspólna książka - "Konstelacja Topoi"


Ukazała się druga z antologii firmowanych przez środowisko 'Topoi'. 

Książka zbierająca najważniejsze teksty krytyczne publikowane w ostatnich latach na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos" nosi tytuł Konstelacja Topoi. Wśród autorów poeci Topoi (K. Kuczkowski, W. Kass, W. Gawłowski, dr hab. W. Kudyba, dr hab. A. Gleń, J. Jakubowski, dr A. Nowaczewski, dr P. Dakowicz) oraz prof. Zbigniew Chojnowski, dr Stanisław Dłuski, prof. Krzysztof Dybciak, dr hab. Mirosław Dzień, Grzegorz Kociuba i Sławomir Matusz.

Niżej prezentujemy okładkę tomu oraz spis rzeczy.

środa, 13 września 2017

"Krytyka i metafizyka" - nowa książka Adriana Glenia


Dr hab. Adrian Gleń opublikował nową książkę krytycznoliteracką. Tom Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach literackich został opublikowany w Sopocie jako 141. książka Biblioteki "Toposu".

Niżej spis treści i fragmenty opinii recenzentów naukowych.


Radio Poznań: rozmowa z Krzysztofem KuczkowskimZ tekstem rozmowy można się zapoznać TUTAJ.poniedziałek, 4 września 2017

TVP: Jagienka i Wojciech Kassowie o życiu i pracy w Praniu


W programie telewizyjnym z cyklu Nienasyceni o swoim życiu i pracy w Praniu opowiadają Jagienka i Wojciech Kassowie.
Emisja: 3 września, TVP Kultura; scenariusz i reżyseria Grzegorz Jankowski, Elżbieta Rottemund; prowadzenie Emilia Komarnicka-Klynstra, Redbad Klynstra-Komarnicki.

Program można obejrzeć TUTAJ.


piątek, 1 września 2017

Radiowa "Trójka": o śp. Tomaszu Burku, śp. Feliksie Netzu, śp. Kazimierzu Hoffmanie i poetach grupy 'Topoi'


Audycji Mateusza Matyszkowicza z cyklu Trójkowy chuligan literacki, w której udział wzięli Krzysztof Kuczkowski (red. nacz. "Toposu"), prof. Krzysztof Dybciak (UKSW) i dr Przemysław Dakowicz (UŁ), można wysłuchać TUTAJ.Nowy numer "Toposu"


W najnowszym numerze dwumiesięcznika literackiego "Topos" (2017, nr 4), który polecamy Państwa łaskawej uwadze, m.in. teksty poetów 'Topoi': Wojciecha Kassa Notes (odcinek 32), Artura Nowaczewskiego Andrzeja Zgorzelskiego opowieści z niepamięci (recenzja), a także: szkic nt. książki Wojciecha Kudyby Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny (autor: Karol Alichnowicz) oraz fragment rozmowy z Tomaszem Burkiem, nagranej przed trzydziestu laty przez dziennikarkę Radia Wrocław, Marię Woś.

Ze spisem treści aktualnego numeru "Toposu" można się zapoznać TUTAJ.wtorek, 1 sierpnia 2017

Dwójka: lektura fragmentów "Hostelu Nomadów" Artura Nowaczewskiego


Audycji można wysłuchać TUTAJ."Akcent": recenzja "Kładki" Krzysztofa Kuczkowskiego


[źródło: Teresa Tomsia, "Nie chodzi o wiersze", "Akcent" 2017, nr 2]


Bohater książki Kuczkowskiego szuka równowagi i harmonii w czułym spoj­rzeniu na krajobraz świata, „co nie ma początku i końca / nie ma wewnętrznego ani zewnętrznego”. W tytułowym wierszu Chrystus jawi się w tle jako Mistrz, a jednocześnie znak nadziei dla człowieka błądzącego. Wokół cierpienia jako daru miłości koncentrują się przeczucie autora, jego historyczna wiedza i wiara w sens ludzkiej drogi krzyżowej. Jak celnie autor Kładki zaznaczył, mierzenie się z niewiadomym zawsze wiele kosztuje i nie ma gwarancji na zdobycie tego, czego oczekujemy – na poetyckie zdanie, które ogarnie całość, na rozwiązanie wszystkich dylematów, pytań i problemów egzystencji, gdy chodzi o „skok ponad pożerającą wszystko / otchłanią, którą sam jestem”.

"eleWator": o "Kładce" Krzysztofa Kuczkowskiego[źródło: Bartosz Suwiński, Przejść na drugą stronę, "eleWator" 2017, nr 1]


Krzysztof Kuczkowski jest poetą zorientowanym na pytania ostateczne. To poeta przejęty duchowym rozwojem człowieka, któremu materia i rzeczywistość nie wystarcza dla własnego wewnętrznego wzrostu. Autor upominający się o możliwość istnienia pełnego, nie zubożonego o wymiar transcendentny i metafizyczny. To poezja słowa żywego, które chce wejść w dialog, upomnieć się o rzeczy kardynalne, zdać sprawę ze swojej drogi do światła (bo „podobno ci którzy serca napełniają / ciemnością dla Boga stają się niewidzialni”).
[...]

Czytając wiersze Kuczkowskiego (nie pisane przecież dzisiaj), mamy wrażenie, że świat jeszcze bardziej spotworniał, że dzisiejsza kultura jest kulturą typu instant, łatwą i od razu gotową jak zupka w proszku, która potrzebuje wrzątku i kilku ruchów w lewo i prawo. Dlatego dobrze, że są poeci, którzy uwrażliwiają nas na wymiar duchowy, troszczą się o aksjologię, zależy im na komunii z drugim człowiekiem, podejmują nas słowem jak babcia wnuki na niedzielnym obiedzie, kiedy na stole ląduje wszystko i jeszcze więcej. Kuczkowski uświadamia nas, że nie da się w pełni żyć, jeżeli poniechamy duchowy wymiar istnienia.