sobota, 20 maja 2017

Nowa książka Krzysztofa Kuczkowskiego


Ukazała się nowa, długo wyczekiwana książka poetycka Krzysztofa Kuczkowskiego – Ruchome święta.

Tom ów polecamy Państwa łaskawej uwadze. Można go nabyć – wraz z najnowszym numerem dwumiesięcznika literackiego „Topos” – w salonach EMPiK w całej Polsce.

poniedziałek, 1 maja 2017

Żegnamy Nauczyciela, Mistrza i Przyjaciela"Fraza": o tomie "Różo szronu" Wojciecha Gawłowskiego


O tomie Różo szronu Wojciecha Gawłowskiego pisze dr Tomasz Pyzik.

[źródło: "Fraza" 2016, nr 4 (94), s. 310-312]


Liryczne snycerstwo

Zbiór wierszy Wojciecha Gawłowskiego Różo szronu jest trzecim tomem Biblioteki św. Grzegorza z Nazjanzu – serii, która skupia polską współczesną poezję religijną. Apostroficzna forma tytułu wskazuje desygnat, który otwiera się na niedosłowne znaczenia. Całość została podzielona na cztery części: Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne. Jest to wyraźne nawiązanie do wszystkich tajemnic Różańca Św., które są przypisane do poszczególnych dni tygodnia. Poezja ta, podobnie jak wspomniany gatunek modlitwy, jest kompletna, obejmuje doświadczenie całego tygodnia będącego symbolicznym odzwierciedleniem życia.
Gawłowski lirycznie sugeruje, że naszej egzystencji towarzyszy odblask transcendencji, szept sacrum zamknięty w szczególnych formach natury. Poeta doskonale porusza się w materiale słowa. Z zadziwiającą precyzją przygląda się misterium przyrody, wydobywając istotę tytułowej róży. W znakomitym utworze (***Jesienna różo szronu…) natrafimy na maksymalne wysycenie znaczeń zbudowanych z litanijnych zwrotów, nasze myśli zatrzymają epitety oddające pełnię postrzegania, metafory rysujące chwilę zachwytu, impresjonistyczne retardacje delektujące się uchwyceniem biegunów historii, oksymorony i neologizmy ukazujące obecność, ciągłość i stałość wszechbytu siejącego swe ziarna w ziemskim mikrokosmosie. Ten ostatni utwór tomiku kumuluje w sobie różnorodne doświadczenia pielgrzyma, który kwintesencję filozoficzno-teologicznej kwerendy znajduje właśnie w „róży szronu”. Oto niewidoczne zostało wyrażone, ulotne zostało uchwycone, słowo poetyckie związało różne stany skupienia wiecznej materii w artefakcie natury. Gawłowski wykazuje się niezwykłą świadomością poetycką, a jego wnikliwość, umiejętność obserwacji oraz przełożenia objawionej wieczności na odpowiednią symbolikę zadziwia i zatrzymuje się w pamięci. Nie jest to zatem poezja ulotna, nie da się jej przeczytać tylko raz. Powtarzalność i stopniowe dochodzenie do finału poznania przypomina różańcową medytację, jest to przejście przez mistyczne tajemnice wpisane w treść życia ludzkiego.

Radio Olsztyn: Agnieszka Kosińska i Wojciech Kass o Miłoszu i Gałczyńskim


O związkach między twórczością Czesława Miłosza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego mówili Agnieszka Kosińska, sekretarka noblisty i Wojciech Kass, poeta, kustosz Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

E. Zdrojkowska, W. Kass, A. Kosińska; Pranie, kwiecień 2017

Audycja red. Ewy Zdrojkowskiej do wysłuchania na TUTAJ. Z listy umieszczonej pod fotografią należy wybrać nagranie oznaczone datą 24.04.2017:

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Krzysztof Kuczkowski o rzeczach najważniejszych[źródło: "Gość Niedzielny" 2017, nr 15]


Na łamach najnowszego numeru tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” Barbara Gruszka-Zych rozmawia z Krzysztofem Kuczkowskim „o błaganiu, miłości na ulicy i kładce dla Boga”. Rozmowa nosi tytuł: „Świat musi sobie pośpiewać”. 


środa, 12 kwietnia 2017

Nowe wiersze Krzysztofa Kuczkowskiego w „Arcanach”Najnowszy numer krakowskiego dwumiesięcznika „Arcana” przynosi premierowe wiersze Krzysztofa Kuczkowskiego z jego najnowszej książki pt. Ruchome święta

Są to: Trzy mosty, Boże Ciało, W pracowni, Duch Starzyńskiego oraz Orfeusz śmiejący się

Wspomniany tom ukaże się pod koniec kwietnia br. jako 137. pozycja serii Biblioteka „Toposu”.
[źródło: „Arcana” 2017, nr 1-2]
Artur Nowaczewski - zapis spotkania we Wrocławiu


Spotkanie odbyło się w kwietniu 2017 r. we wrocławskim klubie "Pieśniarze".


Radio Białystok: rozmowa z Wojciechem Kassem


Audycji można wysłuchać TUTAJ.Wiersze W. Kassa w portalu poecipolscy.pl


Na stronach portalu poecipolscy.pl prezentowane są wiersze Wojciecha Kassa Z głębi takiego oddechu, Przelotnie, Tryptyk godziny pełni, Zmierzch. Z utworami można się zapoznać TUTAJ.

Te same wiersze wydrukowane zostały w białostockim periodyku akademickim "Próby" (nr 4).Karol Alichnowicz o "Przestworze. Godzinach" Kassa


[źródło: "Topos" 2016, nr 6, s. 71-77]A. Gleń o "Poecie (bez)religijnym" Dakowicza


[źródło: "Topos" 2016, nr 6, s. 82-92]Z zaległości: Laudacja wygłoszona z okazji przyznania Tomaszowi Burkowi Nagrody MISTRZ

[źródło: "Topos" 2016, nr 6, s. 6-9] 

 Autorem tekstu laudacji, wygłoszonej w Klubie Księgarza w Warszawie, jest dr hab. Adrian Gleń.


piątek, 31 marca 2017

Nagroda FENIKS za serię Biblioteka "Toposu"

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznające Nagrodę FENIKS honorującą wybitne osiągnięcia w kategorii „seria wydawnicza” w roku 2017 przyznało FENIKSA za serię Biblioteka „Toposu” wydawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. W redagowanej przez redaktora Krzysztofa Kuczkowskiego serii opublikowano do tej pory ok. 140 tomów wierszy i kilka tomów szkiców krytycznych (m.in. książki Krzysztofa Kuczkowskiego, Wojciecha Kassa, Wojciecha Gawłowskiego, Wojciecha Kudyby, Jarosława Jakubowskiego, Adriana Glenia, Artura Nowaczewskiego i Przemysława Dakowicza).

W uzasadnieniu Nagrody dla serii Biblioteka „Toposu”, czytamy: „Za twórczą konsekwencję w promowaniu polskiej poezji współczesnej oraz skupienie wokół dwumiesięcznika „Topos” szerokiego grona twórców, których dokonania artystyczne wypływają w znacznym stopniu z katolickiej wizji świata i człowieka. W podzielonym i rozproszkowanym ideowo krajobrazie teraźniejszej kultury, inicjatywy podejmowane przez środowisko „Toposu” są nad wyraz uczciwe, pozbawione moralnych wieloznaczności, a przy tym czułe na formalno-estetyczne aspekty sztuki. Nie bez znaczenia pozostają też próby ochrony rzeczywistości przed zniewalającym wpływem mechanizmów jej „odczarowywania”, fundowanych przez zwolenników ponowoczesności, niezważających na znaczenie ludzkiego ducha, kierującego w stronę, gdzie znajduje on religijnie pojęte spełnienie”.

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 oceniająca książki wydane w 2016 roku, obradowała w składzie: Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog; Dr hab. Marzena Górecka – prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista; Biskup Michał Janocha – prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku; Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń – teolog, filozof, poeta i krytyk Literacki; Joanna Lichocka – dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji; Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny tygodnika "Idziemy"; Dr hab. Iwona Niewiadomska – prorektor ds. kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Krzysztof Ziemiec – dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek religijnych.

Wręczenie statuetek w szesnastu kategoriach odbędzie się w sobotę 1 kwietnia w warszawskiej katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.


O Nagrodzie:
Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich zostały w tym roku przyznane po raz 18. Jest ona nawiązaniem do mitycznego ptaka, który żył  w Etiopii przez kilkaset lat, po czym spalał się na stosie, by szybko z popiołów powstać na nowo. W literaturze starochrześcijańskiej Feniks stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. Dlatego FENIKS ma przypominać wydawcom o ich misji i celu, jakim jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich kategoriach:

wtorek, 21 marca 2017

"Twórczość": prof. Z. Chojnowski o tomie "Pocałuj światło" Kassa


W najnowszym numerze miesięcznika "Twórczość" (2017, nr 3) opublikowana została recenzja tomu wierszy zebranych Wojciecha Kassa. Jej autorem jest prof. Zbigniew Chojnowski.


 


sobota, 11 marca 2017

Poeci Topoi w antologii "Modlitewnik poetycki" ks. Jana Sochonia

Ukazała się antologia Modlitewnik poetycki. Klęcznik ze słów, zredagowana przez ks. prof. Jana Sochonia. Znalazły się w niej wiersze polskich poetów dwudziestowiecznych, m.in.: Modlitwa biesłańska Adriana Glenia, Modlitwa Jarosława Jakubowskiego, Na skraju dnia Wojciecha Kassa, Wołanie w noc Zmartwychwstania Pańskiego, ***[Spraw Panie bym nie musiał...], ***[Myślę Panie, że to będzie tak...] Krzysztofa Kuczkowskiego, Modlitwa Wojciecha Kudyby.

Więcej informacji TUTAJ.piątek, 24 lutego 2017

Twórczość Wojciecha Kassa w "Recogito"


W najnowszym numerze internetowego pisma literackiego "Recogito", redagowanego w Paryżu przez ks. Marka Witbrotta, ukazał się wybór wierszy Wojciecha Kassa oraz komentarz do nich Czyja to łza? Poetyckie pytania Wojciecha Kassa autorstwa Teresy Tomsi.

Wiersze autora Pocałuj światło można przeczytać TUTAJ.

Z komentarzem Teresy Tomsi można się zapoznać TUTAJ.czwartek, 16 lutego 2017

Wiersze K. Kuczkowskiego w "Śląsku"


Na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” (2016, nr 12) opublikowany został wybór wierszy z najnowszego tomu poety pt. Kładka (Republika Ostrowska, 2016). Wiersze: Kładka, Cztery, *** [Przekopujemy się przez noc…], *** [Ze wszystkich naszych jesieni…], *** Między motylem nocnym pospolicie ćmą…], *** [Spraw Panie bym nie musiał w słowach…], *** [Spoza deszczu?...] – znalazły się na rozkładówce, a Budowanie domu otwiera numer. Wszystkie teksty ilustrowaną są świetnymi grafikami Wojciecha Łuki. W dziale Krótko o książkach Bogdan Widera odnotowuje ukazanie się książki Kładka. Wiersze duchowe.