wtorek, 22 grudnia 2015

Wiersze W. Kassa w "Almanachu SPP O. w Olsztynie"Almanach SPP O. w Olszytnie, który ukazał się w serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur przynosi wiersze Wojciecha Kassa: Pieśń Wesołka, Pieśń uciszenia, Do Zbigniewa Fałtynowicza, Pieśń morza, Tak się schowałeś, że nie możesz się odnaleźć (s. 173-180). Gośćmi Almanachu są: Walt Withman, Oleg Głuszkin, Borys Battfeld, Natalia Antonowa, Siergiej Michajłow, Dimitrij Griegoriew. Poza tym drukują w nim m.in. Zbigniew Fałtynowicz, Jan Jastrzębski, Mirosław Słapik, Zbigniew Chojnowski, Kazimierze Brakoniecki, Erwin Kruk, Alina Bykowska-Salczyńska, Marek Barański.