piątek, 4 lipca 2014

Autorzy 'Topoi' w najnowszym numerze "Toposu"W dwumiesięczniku literackim "Topos" blok tekstów autorów 'Topoi':


- Wojciech Kass, Kaliber [wiersz]
- Przemysław Dakowicz, Między słowem, milczeniem i... słowem. O wierszu [***czas na mnie...]  
   Tadeusza Różewicza
- Wojciech Kudyba, Mejl do Leszka Elektorowicza. O liniach wierności
- Krzysztof Kuczkowski, O poecie, który pomylił dworce i perony
- Artur Nowaczewski, Odkrywanie Karaska
- Jarosław Jakubowski, Bez pretensji do świata (z małym znakiem zapytania)
- Wojciech Kass, Notes (24)