poniedziałek, 2 lipca 2018

Tom "Z ducha Orfeusza"


Ukazał się tom Z ducha Orfeusza. Studia o poezji polskiej z lat 2010-2016, red. prof. Jarosław Ławski i Wojciech Kass, wyd. „Prymat”, Białystok 2018.
W recenzji naukowej, której fragment zamieszono na okładce, prof. Wojciech Kudyba pisze :

Książka jest ważna najpierw ze względu na swe walory dokumentacyjne. Tom przynosi zarys nagrody, jako przedsięwzięcia ważnego dla pewnej istotnej części życia literackiego w naszym kraju. Ale jest też czymś o wiele więcej. Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora. W tym sensie można mówić o tym, że książka przyczyni się do zapełnienia niejednej białej plamy na mapie historii literatury polskiej ostatnich lat.
Właśnie oglądany z perspektywy historii literatury, tom nabiera szczególnego znaczenia. Wszak nagroda ma swój wyraźny profil – docenia te korpusy tekstów i tych autorów, którzy w twórczy sposób kontynuują orficki model uprawiania poezji. Wymieniony tom studiów można zatem czytać także jako próbę porządkowania najnowszych zjawisk literackich poprzez wyraźną ekspozycję jednego z ciekawszych nurtów poetyckich ostatnich lat. Ów nurt – dzięki książce Z ducha Orfeusza. Szkice o polskiej poezji współczesnej 2010-2016 uzyskał ciekawą syntezę, godną polecenia zarówno studentom polonistyk, nauczycielom, jak i wszystkim zainteresowanym liryką najnowszą”.

Licząca 570 stron księga zawiera również, nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane, laudacje tomików finałowych i laureackich (wśród autorów laudacji: T. Burek, J. Drzewucki, W. Ligęza, J. Ławski, K. Kuczkowski, W. Kudyba, A. Libera, F. Netz, J. Stolarczyk) oraz kilkadziesiąt zdjęć (przedstawiających poetów laureatów, poetów finalistów, nieznane pamiątki po K. I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu oraz dokumentujące kolejne gale Nagrody 'Orfeusz').
W sumie dwudziestu krytyków, historyków literatury i badaczy omówiło twórczość dotychczasowych poetae laureati oraz dwanaście nagrodzonych tomików.
O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody. A kończy cytatem z patrona nagrody, z jego libretta do Orfeusza w piekle:

Słuchajcie dziejów Orfeusza
Lutnisty, mistrza dźwięcznej gitary,
Tego, co śpiewem umiał wzruszać,
Bogów, a nawet srogie lwy.

Te srogie lwy to, według Ławskiego, „lwy krytyki i nauki, oczywiście”.

Książka sfinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Starostwa Powiatowego w Piszu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.