czwartek, 19 marca 2015

Janusz Drzewucki o "Ba!" Wojciecha Kassa

 
Na łamach miesięcznika „Twórczość” ukazała się recenzja Ba! Wojciecha Kassa. Jej autor, Janusz Drzewucki, stwierdza między innymi:

Ano właśnie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że autor Ba! pisze wiersze właśnie przeciw: przeciw obowiązującym dzisiaj poetyckim modom, przeciw wziętym dzisiaj poetom. Tak, przeciw poetom, ale przecież w imię poezji.
Wojciech Kass to poeta, który nie tylko mówi, ale również śpiewa, zapewne przede wszystkim śpiewa. Przerażony światem, zdziwiony światem, zachwycony światem śpiewa pieśń bez końca."

(Janusz Drzewucki Zapalić ciemność, „Twórczość” 2015, nr 3)