piątek, 31 października 2014

Nowa książka Wojciecha Kudyby!


 
 
Generacja źle obecna Wojciecha Kudyby to zbiór szkiców dedykowanych współczesnym polskim poetom urodzonym w latach pięćdziesiątych ub. w. W tomie ukazały się portrety literackie, kolejno: Wojciecha Gawłowskiego, Jana Kaspra, Romana Bąka, Sergiusza Sterny-Wachowiaka, Piotra Cielesza, Krzysztofa Kuczkowskiego i Jana Polkowskiego.


Być może (…) podróże wewnętrzne i osiągane dzięki nim zakorzenienie w porządku ponadjednostkowym – w utwierdzonych przez wspólnotę wartościach moralnych i religijnych, w zbiorowych (choćby tylko rodzinnych) mitach, w rozmaicie rozumianej pamięci – właśnie one stają się szczególną własnością tej generacji, jej sposobem poetyckiego istnienia – innym niż projekt Nowej Fali i pokolenia Brulionu. Dlaczego były tak ważne? Być może dlatego, że drogi ku własnemu wnętrzu okazywały się najpewniejszym sposobem utwierdzania osobistej, jednostkowej tożsamości w taki sposób, by nie oznaczało to alienacji ani z obszaru historii (która właśnie dzięki podobnym podróżom ujawniała swe głębsze sensy), ani z obszaru natury (która zmieniała się w przestrzeń medytacji), ani z obszaru wspólnoty (medytacja pozwalała budować silniejsze, oparte na nowych zasadach więzi ze zbiorowością). Podróż w głąb „ja” okazywała się podróżą ku wspólnocie”. (fragment Wstępu)