poniedziałek, 6 października 2014

Kass w Krasnogrudzie - zaproszenie


11 X (sobota), g. 17:00
Krasnogruda
Międzynarodowe Centrum Dialogu
kawiarnia "Piosenka o porcelanie"
prowadzenie: Zbigniew Fałtynowicz