niedziela, 13 kwietnia 2014

Nowy numer "Toposu"


W najnowszym "Toposie" znaleźć można wiele tekstów autorów TOPOI. Numer otwierają wiersze Wojciecha Gawłowskiego. Nowe utwory poetyckie publikuje także Adrian Gleń.
Ponadto w dziale recenzji i szkiców krytycznoliterackich:
- Wojciech Kudyba o wierszach Piotra Mitznera
- Adrian Gleń o książce Dobromira Kożucha
Kolejny fragment Notatnika Wojciecha Kassa można znaleźć na stronach 81-90.
Na uwagę zasługuje także esej prof. Jarosława Ławskiego na temat Teorii wiersza polskiego Przemysława Dakowicza.