wtorek, 22 grudnia 2015

Jan Jastrzębski o tomie "Przestwór. Godziny" Kassa + NOWY WIERSZ


Na łamach "Kronik" Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach ukazała się kolejna recenzja tomu Przestwór. Godziny. Jej autorem jest Jan Jastrzębski.

W bieżącym numerze "Kronik" znaleźć można także nowy wiersz autora 41 - Zmierzch.