piątek, 17 października 2014

Nagroda im. F. Karpińskiego dla Dakowicza


Przemysław Dakowicz został wybrany laureatem Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Wśród twórców i badaczy uhonorowanych tym laurem w ubiegłych latach znaleźli się m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Ernest Bryll, Wojciech Wencel, prof. Stefan Sawicki, prof. Elżbieta Feliksiak, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Irena Sławińska i prof. Anna Świderkówna.

Z komunikatu jury: Kapituła XX edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w dniu 29 września 2014 r. w Białymstoku pod przewodnictwem J.E. ks. abp prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego w składzie: Dorota Sokołowska, prof. dr hab. Dariusz Kulesza, prof. dr hab. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak i Bogusława Wencław przyznała tegoroczną nagrodę Przemysławowi Dakowiczowi za przywrócenie metafizycznego wymiaru słowu poetyckiemu oraz przypomnienie o jego odpowiedzialności za dzieje wspólnoty i jej kultury narodowej.