Spotkania autorskie


Osoby i instytucje pragnące zorganizować spotkanie autorskie z udziałem poetów TOPOI, prosimy o przesyłanie propozycji na adres topoi@autograf.pl .KUCZKOWSKI:
Relacja ze spotkania w Bibliotece Raczyńskich (4 czerwca 2013)


Poeta wraca do domu

     Spotkanie z poetą bywa bodźcem, by na nowo zajrzeć do jego tomików i uaktualnić zdanie o niegdyś poznanych wierszach, ale jest też radością spotkania z człowiekiem, który dzieli się doświadczeniem życiowym i lekturowym, odsłania tajniki poetyckiego warsztatu, sukcesy i rozpoczęte zadania. W Poznaniu mieliśmy wczoraj taką piękną okazję, gdy Maciej Mazurek – poeta, malarz i publicysta –  zaprosił autorów na spotkanie w poznańskim Domu Literatury z Krzysztofem Kuczkowskim – poetą i redaktorem nie tylko „Toposu”, ale również coraz mocniej rozwijającej się serii poetyckiej, jaką się opiekuje, kreując jej refleksyjny namysł nad historią i współczesnością.
     W utworach tomiku „Tlen” (2003) znajdujemy surowe obrazy rzeczywistości, które autor uogólnia aforystycznie, próbując znaleźć definicję sztuki dawniej i dziś, porównać „niskie” i „wysokie”, znaleźć miarę i linię między egzystencją a esencją, przez metaforyzację rzeczy ulotnych nadać im sens. Wiersze z późniejszej książki „Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości”(2007) przeglądają się w metaforycznym odbiciu dokonań poprzedników i bliskich mu mistrzów: „po to pisałem/ żeby nie mówić// nie wyjaśniać/ ciemnego/ ciemniejszym/ od niego” (liryk poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi), bije z nich światło szacunku dla sacrum w kulturze przeszłości, a jednocześnie ciekawość, co i jak można by dziś o świecie powiedzieć, w jaki sposób doznać „poruszenia języka”. Obrazy przed oczami przebiegają coraz szybciej: “Nie wiadomo kiedy zaczyna/ pracować igła słów kojących jak kokaina. /  Ten ścieg łączy bardziej niż śnieg” („Jęzorek” z tomiku „Wiersze masowe i inne”, 2010).
     Czy oczekiwania występującego przed publicznością autora spotykają się z nadziejami czytelników, że usłyszą coś więcej ponad to, co już zapisane? Chyba tak się zdarza, bo wśród pytań słuchających recytacji wierszy Kuczkowskiego pojawiły się ciekawe uwagi o dodatkowej energii, jaka płynie z autorskiej prezentacji (Marian Dźwinel), o interesującym projekcie nowego cyklu wierszy inspirowanego rozmowami i zdarzeniami, których pointę należy sobie dopowiedzieć (Edward Balcerzan), o poświęceniu czasu lekturze i bliskim, czyli o potrzebie sakralizacji relacji wzajemnych (Tadeusz Żukowski), o obecnych w jego nowych utworach lingwistycznych zabawach językiem (Bogusława Latawiec).
     Prowadzący spotkanie Maciej Mazurek wskazał na strategie stosowane przez autora, co poeta uzupełnił wyrazistym w swojej poezji dialogiem wielowątkowym, zakorzenionym w kulturze i chrześcijańskich wartościach poprzez idee i postawy twórców, których ścieżki (i Anioły) przypomina. Nie sposób wszakże opowiedzieć siebie ostatecznie. Rozmowy przy kawie złagodziły wizerunek ironisty i moralisty, jaki częściowo został poecie przypisany w Święto częściowej Wolności. Wychodząc z zabytkowego wnętrza, myślałam o tym, że w poezji nie ma kategorycznych rozstrzygnięć, ustalonych raz na zawsze instrumentów; cytowałam sobie po cichu końcówkę wiersza o Różewiczu: „to ma zostać/ jak jest – / bluźniercze/ i święte// na oścież otwarte/ na głucho zamknięte”.
      Poeta wraca z Domu Literatury do domu swojej mowy i na chwilę milknie, żeby język miał czas odnaleźć jego usta, przez które będzie mówił świat widzialny i niewidzialny. Poznań, 5 czerwca 2013.  
                                                                                              
                                                                                                        Teresa Tomsia 

Od lewej stoją: Krzysztof Kuczkowski, Roman Bąk, Teresa Tomsia.

KASS:
13 grudnia 2012 r., godz. 19.30, Caffe Crema w Giżycku, ul. Warszawska 
Więcej informacji tutaj.

JAKUBOWSKI:  
6 grudnia 2012 r., godz. 17.00, Miejski Biblioteka Publiczna w Koronowie
Więcej informacji tutaj.

KASS: 
5 grudnia 2012 r., godz. 17.30 Miejski Dom Kultury w Działdowie
Działdowska Kuźnia Słowa MDK Działdowo zaprasza na spotkanie z cyklu "Poezja ma głos"
z udziałem Krzysztofa Majchrzaka, Wojciecha Kassa i Benedykta Zygfryda Perzyńskiego.
Krzysztof Majchrzak wykona utwory Walta Whitmana, Czesława Miłosza, Wojciecha Kassa i Benedykta Zygfryda Perzyńskiego.
Mecenas spotkania: starosta działdowski Witold Ostrowski