KsiążkiPrzemysław Dakowicz

Albo-Albo [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2006
stron 56

Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej
Biblioteka "Toposu", Sopot 2008
stron 258

"Lecz ty spomnisz, wnuku". Recepcja Norwida 
w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii
Instytut Badań Literackich, Warszawa 2011
stron 388 

Place zabaw ostatecznych [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2012
stron 63
  Wojciech Gawłowski

Błędnik równowagi [wiersze]
Warszawa 1978
stron 29

Przypisy do przepowiedni [wiersze]
Kalisz 1985 
stron 15

Zmienna losowa [wiersze]
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985
stron 51 

Prowincja zimowego zmierzchu [wiersze]
Muzeum m. Ostrowa Wlkp., Ostrów Wlkp. 1993
stron 63

Zapach gasnącej świecy [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 2000
stron 71  


Podania, życiorysy, legendy i baśnie [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2000
stron 40

 
Prowincja Ostrów Miasta. 
Wiersze i poematy z trzydziestolecia 1977-2007
Muzeum m. Ostrowa Wlkp., Ostrów Wlkp. 2008
stron 104

Lunapark Nieśmiertelności [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2011
stron63Adrian Gleń 

 
"W tej latarni..." Późna twórczość Mirona Białoszewskiego
w perspektywie hermeneutycznej
Instytut Filologii Polskiej UO, Opole 2004
stron 221

Przez tekst do istnienia. 
Wędrówka po Krymie i Mickiewiczu
Towarzystwo "Ogród Ksiąg", Warszawa 2005 
stron 73


Bycie - słowo - człowiek.
Inspiracje heideggerowskie w literaturze
Uniwersytet Opolski, Opole 2007
stron 166 


Istnienie i literatura. (Notatnik hermeneuty)
Biblioteka "Toposu", Sopot 2010
stron 211
Da. Teksty wierszowane
Biblioteka "Toposu", Sopot 2011
stron 63Jarosław Jakubowski

Marta [wiersze]
"Świadectwo", Bydgoszcz 2001
 stron 40
 
Wyznania ulicznego sprzedawcy owoców [wiersze]
"Świadectwo", Bydgoszcz 2003
stron 105

Wszyscy obecni [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 2006
stron 47 


Pseudo [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2007
stron 47 

Ojcostych [wiersze]
"Mamiko", Bydgoszcz - Nowa Ruda 2007
stron 40 


Slajdy [proza]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2009

Flow [wiersze]
Biblioteka Bydgoskiego Oddziału SPP, Bydgoszcz 2010 

Święta woda [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2012
stron 73

Cyryl, dlaczego to zrobiłeś? [powieść]
"Świadectwo", Bydgoszcz 2012
stron 132Wojciech Kass

 "Aj, moi dawno umarli..."
Wydawnictwo STK, Sopot 1996
stron 153

Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu,
Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno,
Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych
"Pionier", Sopot 1995
stron 148


Do światła [wiersze]
AFW "WIT", Olsztyn 1999
stron 44 


Jeleń Thorwaldsena [wiersze]
"Twój Styl", Warszawa 2000
stron 43 


Prószenie i pranie [wiersze]
"Iskry", Warszawa 2002
stron 53


Przepływ cieni [wiersze]
"Iskry", Warszawa 2003
stron 53


10 Gedichte aus Masurenland [wiersze]
Versager-Verlag, Berlin 2003
stron 30


Pęknięte struny pełni. 
Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
AFW "WIT", Olsztyn 2004
stron 94


Gwiazda Głóg [wiersze]
"Iskry", Warszawa 2005
stron 68


Wiry i sny [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2008
stron 48


41 [wiersze]
"Iskry", Warszawa 2010
stron 51Krzysztof Kuczkowski


Prognoza pogody [wiersze]
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980
stron 32


Pornografia [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 1981
stron 16


Ciało, cień [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 1989
stron 38


Trawa na dachu [wiersze]
Oficyna Sopot, Sopot 1992
stron 56


Widok z dachu. Wiersze, zapiski, dialogi 
"Granit", Gdańsk 1994
stron 54


Stado [wiersze; wspólnie z K. Szymoniakiem]
Professional Music Press, Gdynia 1995
stron 31


Anioł i góra [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 1995
stron 38


Niebo w grudniu [wiersze]
Galeria Autorska, Bydgoszcz 1997
stron 47


Wieża widokowa. Wybór wierszy 1978-1998
Professional Music Press, Gdynia 1998
stron 113


Tlen [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2003
stron 75


Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2007
stron 63

Wiersze [masowe] i inne 
Biblioteka "Toposu", Sopot 2010
stron 53 Wojciech Kudyba


 "Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo". 
Norwida mówienie o Bogu
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000 
stron 188


Tyszowce i inne miasta [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2005
stron 32


Rana, która przyzywa Boga. 
O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006
stron 303

Gorce Pana [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2007
stron 40 


Ojciec się zmienia [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2011
stron 37 

Wiersze wobec Innego
Biblioteka "Toposu", Sopot 2012
stron 173Artur Nowaczewski

Commodore 64 [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2005
stron 40


Trzy miasta, trzy pokolenia
"Polnord", Gdańsk 2006
stron 186


Elegia dla Iana Curtisa [wiersze]
Biblioteka "Toposu", Sopot 2010
stron 45
Szlifibruki i flaneurzy. 
Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku
"Słowo/obraz Terytoria", Gdańsk 2011
stron 252