czwartek, 16 lipca 2015

O poetyckich kołysankach Wojciecha Kassa


Ukazała się licząca 402 strony książka Katarzyny Wądolny-Tatar pt. Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego będącą monografią przemian gatunku, jakim jest kołysanka „po zagładzie gatunków”. Jak pisze prof. Zbigniew Chojnowski autorka „z niezwykłą wnikliwością, precyzją i mikrologicznym talentem pokazuje niesłychane uwikłania kołysanki w rozmaite sfery i obiegi kultury, egzystencji, rozwoju człowieka, dziejów i codzienności”. Pośród analizowanych kołysanek znajdują się również trzy utwory Wojciecha Kassa Kołysanka Andrzeja Sosnowskiego i Kołysanka Wojciecha Kassa z tomu Wiry i sny (Biblioteka Poezji „Toposu”, 2008) oraz Kołysanka o 23.29 z tomu 41 (Iskry, 2010). Katarzyna Wądolny-Tatar pracuje w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.