czwartek, 19 lutego 2015

Rosyjskojęzyczna wersja poematu "Ba!" W. Kassa w piśmie "Nowaja Polsza"


Ukazał się nowy numer (2014/12) "Nowej Polszy", pisma powstałego w 1999 r. z inicjatywy Jerzego Giedroycia, redagowanego przez zespół pod kierunkiem Jerzego Pomianowskiego.

W numerze opublikowano poemat Ba! Wojciecha Kassa w tłumaczeniu na język rosyjski.
Autorem przekładu jest Andrzej Bazylewski.
Poemat został opatrzony komentarzem prof. Leszka Szarugi.