sobota, 22 marca 2014

Dakowicz: "Afazja polska" (2)


Ukazał się drugi odcinek cyklu Afazja polska Przemysława Dakowicza. Autor pisze o przedwojennym polskim mieście Sokal.
Z artykułem można się zapoznać TUTAJ.