czwartek, 10 stycznia 2013

J. Nowak: Poeta w poszukiwaniu "utraconej rzeczywistości"...
[Janusz Nowak, Poeta w poszukiwaniu "utraconej rzeczywistości". O "wskrzeszeniu" Autora w twórczości lirycznej Przemysława Dakowicza, w: Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2018, Pranie - Białystok 2018, s. 97-129]